zawsze
darmowa wysyłka
14 dni
na zwrot

Zwroty i reklamacje

REKLAMACJE

 1. Gwarancja i reklamacja nie obowiązuje, gdy produkt dotknięty jest uszkodzeniem mechanicznym pochodzenia zewnętrznego.
 2. Reklamowany produkt należy dostarczyć do siedziby firmy:
  P.U.H.P. ARKFORM  Wierzchowisko ul. Długa 32 42-233 Mykanów.
 3. Dokładne sprawdzenie zawartości przesyłki przy odbiorze jest niezbędnym warunkiem uwzględnienia ewentualnych roszczeń z tytułu uszkodzenia czy okradzenia przesyłki w transporcie. Przyjęcie przez Państwa przesyłki bez zastrzeżeń powoduje wygaśnięcie roszczeń z tytułu ubytku lub uszkodzenia mechanicznego.
 4. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń należy spisać 'protokół szkody', opisując dokładnie co zostało uszkodzone i jak paczka była zapakowana i zabezpieczona DOKŁADNIE ! Kurier musi Państwu pozostawić oryginał takiego protokołu, który proszę wysłać na adres: PUHP "ARKFORM" Wierzchowisko ul. Długa 32, 42-233 Mykanów - listem poleconym oraz skan takiego listu na e-mail (przyspieszy to rozpoczęcie procedury reklamacyjnej u przewoźnika). Proszę także skontaktować się natychmiast ze sklepem w celu wyjaśnienia sprawy tel. kom. 502 859 355 (podczas odbioru i stwierdzenia uszkodzeń przy Kurierze)
 5. PRZED ODBIOREM PROSZĘ DOKŁADNIE SPRAWDZIĆ ZEWNĄTRZ OPAKOWANIE. NIE MOŻE BYĆ ŻADNEGO WGNIECENIA, DZIURY LUB INNEGO USZKODZENIA ZEWNĘTRZNEGO. NASZE PACZKI SĄ OWINIĘTE FOLIĄ STRETCH I ZABEZPIECZONE TAŚMĄ. JEŻELI PACZKA BĘDZIE USZKODZONA Z ZEWNĄTRZ PROSZĘ NIE ODBIERAĆ PRZESYŁKI, TYLKO SPISAĆ 'PROTOKÓŁ SZKODY' ORAZ ZAPISAĆ NA LIŚCIE PRZEWOZOWYM "POWODEM NIE ODEBRANIA PRZESYŁKI JEST USZKODZENIE ZEWNĘTRZNE !"

WARUNKI GWARANCJI

 1. Okres gwarancji wynosi 12 msc. i jest liczony od daty nabycia urządzenia
 2. Odpowiedzialność z tytułu gwarancji obejmuje wyłącznie wadę powstałe z przyczyn tkwiących w urządzeniu w związku z wadliwym procesem produkcyjnym sprzętu.
 3. Gwarancją nie są objęte następujące części lub uszkodzenia:
  - części sprzętu ulegające naturalnemu zużyciu
  - mechanicznym uszkodzeniom sprzętu
  - wady powstałe na skutek używania niezgodnie z instrukcją obsługi
  - uszkodzenia powstałe na skutek zdarzeń losowych
  - samowolnych napraw
 4. Gwarant zapewnia bezpłatne usunięcie wady objętej gwarancją w terminie 14 dni roboczych od daty zgłoszenia
 5. Gwarant zastrzega sobie prawo odmowy zastosowania niniejszej gwarancji w przypadku urządzenia, z którego zostały usunięte lub zmienione znaki handlowe albo numery seryjne.
 6. Urządzenie podlegające gwarancji należy dostarczyć do siedziby gwaranta

Jeśli chcecie Państwo złożyć reklamację lub odesłać produkt w ciągu 14 dni od otrzymania przesyłki bez podawania przyczyn, prosimy o wypełnienie poniższego formularza, który przyspieszy proces.