zawsze
darmowa wysyłka
14 dni
na zwrot

Regulamin

Regulamin sklepu

 1. Zamówienia na produkty przyjmowane są za pośrednictwem serwisu internetowego www.import-naszyn.eu prowadzonego przez: P.U.H.P. Arkform Arkadiusz Broniszewski z siedzibą w Wierzchwisku, ul. Długa 32, 42-233 Mykanów. Firma jest zarejestrowana przez Wójta Gminy Kruszyna pod numerem 557.

 2. Poprzez złożenie zamówienia klient wyraża zgodę na wszystkie postanowienia i informacje zawarte w Regulaminie.

 3. Zawarcie umowy z klientem następuje z chwilą złożenia zamówienia. Złożenie zamówienia przez klienta jest potwierdzane pocztą elektroniczną pod wskazany adres e-mailowy.

 4. Realizacja zamówienia odbywa się w ciągu 1 dnia roboczego, po otrzymaniu wpłaty na konto lub potwierdzenia realizacji transakcji kartą płatniczą. Nie odpowiadamy za zwłokę wynikającą z opóźnienia w dostarczeniu towaru przez Pocztę Polską lub firmę kurierską. Termin płatności wynosi 7 dni, w przypadku braku wpłaty w tym czasie zamówienie zostaje anulowane.

 5. Wysyłki zagraniczne realizowane są tylko po uprzednim dokonaniu wpłaty. Koszty wysyłki zagranicznej określane są indywidualnie po otrzymaniu zamówienia.

 6. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia).

 7. Do każdego zamówienia wystawiany jest dokument potwierdzający wydanie towaru z magazynu, a na życzenie klienta faktura VAT.

 8. Klient ma prawo wprowadzić zmiany w zamówieniu do momentu wystawienia dokumentu.

 9. Klient ma prawo wycofać złożone zamówienie w całości do momentu jego wysłania.

 10. Wprowadzanie powyższych zmian możliwe jest poprzez kontakt pod adresem biuro@import-maszyn.eu.

 11. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez klienta zamówienia. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian. Ceny nie zawierają kosztu dostawy, który określony jest w cenniku dostaw. Wyjątek dotyczy produktów objętych promocją polegającą na darmowej wysyłce. W takim przypadku koszt dostawy nie jest doliczany.

 12. Dostawa towaru odbywa się w wybrany przez klienta i określony w zamówieniu sposób.

 13. Zgodnie z obwiązującym prawem klient może zrezygnować z towaru kupionego w sklepie arkform.pl bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki. Jest to możliwe tylko wówczas, gdy towar nie był używany, jest w oryginalnym opakowaniu, ani nie został w żaden sposób zniszczony. Klient informuje sklep o odstąpieniu od umowy wysyłając oświadczenie na adres biuro@import-maszyn.eu. Sklep potwierdza niezwłocznie otrzymanie oświadczenia klienta oraz przesyła farmularz zwrotu.

 14. Zwracany towar należy odsyłać razem z otrzymanym wraz z nim dokumentem na adres: P.U.H.P. Arkform ul. Długa 32, Wierzchowisko, 42-233 Mykanów. Gwarantujemy zwrot kwoty równej cenie towaru. Pieniądze zostaną zwrócone w ciągu 14 dni od momentu otrzymania towaru przelewem bankowym na konto wskazane przez klienta lub przekazem pocztowym pod adresem wskazanym w zamówieniu. Koszt odesłania towaru nie podlega zwrotowi.

 15. W chwili otrzymania towaru klient jest zobowiązany do sprawdzenia towaru. Jeżeli klient stwierdzi uszkodzenie/naruszenie opakowania należy spisać protokół reklamacyjny dostępny u kuriera oraz niezwłocznie skontaktować się z pracownikiem sklepu Import-Maszyn.eu. Wszelkie reklamacje z tego tytułu będą uwzględniane jedynie po otrzymaniu protokołu reklamacyjnego.

 16. Jeżeli po otrzymaniu towaru klient stwierdzi, że ma on wady może skorzystać ze świadczeń gwarancyjnych. Podstawą dochodzenia roszczeń jest dokument potwierdzający wydanie towaru z magazynu lub faktura oraz protokół reklamacyjny dla wad powstałych w transporcie. W przypadku wad reklamację należy zgłaszać mailowo pod adresem biuro@import-maszyn.eu.

 17. Zgodnie z ustawą „O ochronie danych osobowych” z dnia 29 sierpnia 1997 roku, zobowiązujemy się do ochrony Państwa danych osobowych. Zgodnie z tą ustawą mają Państwo prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawianie lub żądanie usunięcia z naszej bazy danych. Ochrona danych osobowych szczegółowiej określona jest w Polityce prywatności.

 18. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie i przechowywanie przez naszą firmę danych osobowych zawartych w zamówieniu

 19. WARUNKI GWARANCJI
  I. Okres gwarancji wynosi 12 msc. i jest liczony od daty nabycia urządzenia
  II. Odpowiedzialność z tytułu gwarancji obejmuje wyłącznie wadę powstałe z przyczyn tkwiących w urządzeniu w związku z wadliwym procesem produkcyjnym sprzętu.
  III. Gwarancją nie są objęte następujące części lub uszkodzenia:
  - części sprzętu ulegające naturalnemu zużyciu
  - mechanicznym uszkodzeniom sprzętu
  - wady powstałe na skutek używania niezgodnie z instrukcją obsługi
  - uszkodzenia powstałe na skutek zdarzeń losowych
  - samowolnych napraw
  IV. Gwarant zapewnia bezpłatne usunięcie wady objętej gwarancją w terminie 14 dni roboczych od daty zgłoszenia
  V. Gwarant zastrzega sobie prawo odmowy zastosowania niniejszej gwarancji w przypadku urządzenia, z którego zostały usunięte lub zmienione znaki handlowe albo numery seryjne.
  VI. Urządzenie podlegające gwarancji należy dostarczyć do siedziby gwaranta